Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Όροι", "Συμφωνία") αποτελούν συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας ("Διαχειριστής Ιστοσελίδας", "εμάς", "εμείς" ή "μας") και εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας"). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας Real Couples και των υπηρεσιών της ("Ιστοσελίδα" ή "Υπηρεσίες").

Λογαριασμοί και ιδιότητα μέλους

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας σε αυτή τη Συμφωνία, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που έγιναν σε σχέση με αυτόν. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να αναθεωρήσουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Η παροχή ψευδών πληροφοριών επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων ενεργειών ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού) αν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα έβλαπτε τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Αν διαγράψουμε το λογαριασμό σας για τους προαναφερθέντες λόγους, ενδέχεται να μην κάνετε ξανά εγγραφή για τις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε να αποκλείσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet για να αποτρέψετε την περαιτέρω εγγραφή.


Περιεχόμενο χρήστη

Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό ("Περιεχόμενο") που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλων των περιεχομένων που υποβάλλονται. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να αναθεωρήσουμε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλατε ή δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας. Εάν δεν επιτρέπεται ρητά από εσάς, η χρήση του Δικτυακού Τόπου από εσάς, δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του περιεχομένου που δημιουργήσατε ή αποθηκεύσατε στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, μπορείτε να μας παραχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, αναδιαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού σας, μόνο όπως απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιοριζόμαστε σε καμία από αυτές τις παραστάσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να αρνούμαστε ή να αφαιρούμε, κατά τη λογική μας άποψη, οποιαδήποτε Περιεχόμενο που κατά τη γνώμη μας παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι κατά κάποιον τρόπο επιβλαβή ή απαράδεκτο.


Περιεχόμενο για ενήλικες

Λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο για ενηλίκους στον ιστότοπο. Προειδοποίηση εμφανίζεται στον χρήστη πριν εισέλθει στον ιστότοπο. Σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των οποίων δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε εφαρμοστέας δικαιοδοσίας, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε κάτω από την ηλικία των 18 ετών επιδιώκει να διεξάγει οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ιστοτόπου, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του παιδιού του 1998 ("COPPA").


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των αντιγράφων ασφαλείας. Σε περίπτωση αποτυχίας υλικού ή απώλειας δεδομένων, θα επαναφέρουμε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.


Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Παρόλο που ο ιστότοπος αυτός μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν συνεπάγεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εδώ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές των επιχειρήσεων ή των ατόμων ή του περιεχομένου των ιστότοπων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους άλλους όρους χρήσης οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους εκτός του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας ή των πολιτικών της σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στην Ιστοσελίδα. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές. Δημιουργήθηκε πολιτική με το Websitepolicies.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν τη Συμφωνία και ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της.


Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν τη Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 7 Μαΐου 2019Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ( «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας ("Διαχειριστής Ιστοσελίδας", "εμείς", "εμάς" ή "μας") συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες («Προσωπικά Δεδομένα») που εσείς ( «Χρήστης» , "εσείς" ή "ο / η" ή "σας") μπορείτε να παρέχετε στον ιστότοπο rcouples.eu και σε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του (συλλογικά "Ιστοσελίδα" ή "Υπηρεσίες"). Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών και τον τρόπο πρόσβασης και ενημέρωσης αυτών των πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές των εταιρειών που δεν ελέγχουμε, ούτε για τα άτομα που δεν διαχειρίζονται.


Συλλογή προσωπικών πληροφοριών


Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που μας παρέχετε εν γνώσει, όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, δημοσιεύετε περιεχόμενο, συμπληρώνετε τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες στον ιστότοπο. Όταν απαιτείται, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά τότε μπορεί να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τις πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές, είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών


Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, οι προτιμήσεις γλώσσας ή την ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προτού φτάσετε στον ιστότοπό μας, τις σελίδες της τοποθεσίας μας που επισκέπτεστε, τις σελίδες, τις πληροφορίες που αναζητάτε στον ιστότοπό μας, τους χρόνους και τις ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών


Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να προσθέσετε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι πληροφορίες που μπορείτε να δείτε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζει η ιστοσελίδα ή οι υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν ενημερώνετε τις πληροφορίες, μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων πληροφοριών στα αρχεία μας. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να παραμείνουν στις προσωπικές μας εγγραφές, μετά τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τον λογαριασμό σας. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως απαραίτητες, για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προέρχονται από ή που περιέχουν προσωπικά στοιχεία σας, αφού μπορείτε να ενημερώσετε ή να το διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που να αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά στοιχεία θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται


Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας, να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των χρηστών και να απαντήσουμε σε ερωτήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών, να στείλουμε ενημερωτικά δελτία να στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεων, όπως υπενθυμίσεις κωδικού πρόσβασης, ενημερώσεις κ.λ.π Να εκτελέσετε και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται, με άλλα λόγια, κατά τρόπο που να προσδιορίζει τον συγκεκριμένο χρήστη του συστήματος.

Cookies


Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί "cookies" για να βοηθήσει στην εξατομίκευση της online εμπειρίας σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται αποκλειστικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από ένα διακομιστή web στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε, επισκεφθείτε το internetcookies.org.

Do Not Track signals (Να μην γίνεται εντοπισμός σημάτων)


Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν μια λειτουργία Do Not Track, που σηματοδοτεί σε ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθούν την ηλεκτρονική σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι η ίδια με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών, σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης από καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια υπηρεσία στο διαδίκτυο, καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο ιστότοπός μας δεν παρακολουθεί τους επισκέπτες του με την πάροδο του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων μερών. Ωστόσο, ορισμένοι ιστότοποι τρίτων παρακολουθούν τις δραστηριότητές στην περιήγησή σας, όταν σας σερβίρουν περιεχόμενο, πράγμα που τους επιτρέπει να προσαρμόσουν τι σας παρουσιάζουν.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους


Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων ιστοτόπων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να είστε ενήμεροι όταν φεύγετε από την Ιστοσελίδα μας και να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε δικτυακού τόπου που μπορεί να συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών


Διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διαχειριστικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να σας προστατεύσουμε από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη των Προσωπικών Πληροφοριών στον έλεγχο και την επιμέλεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του ασύρματου δικτύου. Ως εκ τούτου, ενώ επιδιώκουμε να προστατέψουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι:

(i) υπάρχουν περιορισμοί της ασφάλειας και του απορρήτου του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας.
(ii) δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας μας.
(iii) όλες αυτές οι πληροφορίες και δεδομένα ενδέχεται να προβληθούν ή να παραβιαστούν με την μεταφορά από τρίτους, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.


Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια της Ιστοσελίδας έχει παραβιαστεί ή ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένους τρίτους, ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα λαμβάνουμε εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έρευνας και υποβολής αναφορών. Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα θιγόμενα άτομα, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον ιστότοπο.

Αλλαγές και τροποποιήσεις


Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική σχετικά με την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Πολιτικής στον ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές. Δημιουργήθηκε πολιτική με το WebsitePolicies.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής


Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.


Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 7 Μαΐου 2019